Порівняння 1С/BAS та MASTER:Бухгалтерія
Відмінності та особливості систем.

Вступ...

Перший програмний продукт для малого та середнього бізнесу — MASTER:Бухгалтерія, — був представлений українському ринку у 2017 році. MASTER:Бухгалтерія - це сучасне рішення для українських бухгалтерів будь якого підприємства, яке окрім іншого:

 • Швидко можна запустити в роботу;

 • Є недорогим, але масштабованим;

 • Має цілу низку галузевих рішень-додатків, що автоматично додаються до єдиної бази;

 • Тобто повноцінний замінник 1С. 

Саме його візьмемо для порівняння з такими популярними рішеннями BAS для масового ринку, як BAS Бухгалтерія та BAS Бухгалтерія КОРП. Адже, відомо, що 1С в Україні продовжує функціонувати під маркою “BAS” (Business Automation Software) на платформі “BAF” (Business Automation Framework), тобто є локалізованою версією московської 1С.

1С та MASTER: 
Відмінності в архітектурі та вартості ліцензій               

Якщо в цій статті зроблено акцент саме на програмному продукті MASTER, то це тому, що про 1C/BAS є море інформації, тисячі втілених проєктів, величезний наробок в усіх сферах бізнесу. Важко знайти користувача облікової системи, який би не знав про 1C/BAS. А MASTER менш відомий та якісно новий продукт на українському ринку, який має потенціал стати основним програмним забезпеченням для малого та середнього бізнесу.

Архітектура BAS та MASTER

Будь-який програмний продукт MASTER являє собою платформу для розробки власних бізнес-рішень. Всі програмні продукти MASTER побудовані на технологічній платформі Business Applications Development Platform (BADP). 

    Платформа BADP включає:  

 • базові функціональні модулі;  

 • розширені функціональні модулі;

 • базові інструменти розробки.

Ці три складові сукупно надають ІТ-фахівцям повний набір інструментів і модулів для внесення в програмні продукти необхідних змін та налаштувань на вимоги замовника, чи для розробки власних бізнес-рішень на базі платформи.

Такі бізнес-рішення можуть бути простими і включати певний функціонал, наприклад додатки, а можуть бути складними і обʼєднювати комплекс налаштувань програмного продукту для роботи в конкретній галузі.

Приклад таких бізнес-рішень – це конфігурації. Розробивши бізнес-рішення, його можна поширити серед своїх замовників або через магазин додатків MASTER.

Продукт BAS ділиться на платформу BAF та конфігурацію

Платформа BAF може працювати у режимі Конфігуратор та в режимі користувача (режим Підприємство).

Конфігуратор – для програмування та розробки конфігурацій, середовище, в якому працюють програмісти, доповнюючи та розширюючи типовий функціонал під потреби замовника. 

Конфігурація - це безпосередньо той програмний продукт, який розробляють фахівці на базі платформи. “BAS: Бухгалтерія”, “BAS: Бухгалтерія КОРП” - приклади типових конфігурацій.

Вартість сервера для ПЗ

Як система MASTER:Бухгалтерія, так і BAS Бухгалтерія може бути розгорнута або локально (серверна частина знаходиться на власних серверах або робочих комп’ютерах користувачів) або як «хмарне» рішення (серверна частина встановлена в «хмарі»). 

До 25  користувачів в MASTER відсутнє ліцензування серверної складової системи, за замовчуванням встановлюється безоплатна версія Microsoft SQL Server Express. Купуються лише клієнтські ліцензії, у вартість яких закладено повний доступ до програмного продукту.

Від 25  користувачів рекомендують використовувати платну версію Microsoft SQL Server зі збільшеною функціональністю, придбати MASTER:Ліцензію на сервер додатків, аби розподіляти навантаження. 

У BAS ліцензії розділені на клієнтські і серверні (сервер BAS). Для розгортання бази на комерційній СУБД потрібні обидва типи ліцензій BAS. При цьому ліцензія на сервер BAS не збільшує загальну кількість робочих місць.

Ну і обовʼязково потрібна ліцензія на комерційну СУБД (напр., MS SQL Server; Oracle; IBM DB2; PostgreSQL).

Ціни та ліцензування

Обидва продукти мають два види ліцензій:

 • Локальний ключ (поставляється у вигляді флешки, вона дає можливість працювати з ПЗ на будь-якому комп'ютері;

 • З програмним захистом (генерується спеціальний код активації, його потрібно ввести на початку роботи з комплектом програми).

В програмних продуктах MASTER реалізована модель іменних користувацьких ліцензій. При такій моделі ліцензія потрібна для кожного зареєстрованого діючого користувача. Для такого користувача створюється відповідний обліковий запис. 

Детальніше про ціни та ліцензування MASTER на сайті розробника.

В рішеннях BAS потрібна ліцензія на саму платформу а також користувацькі ліцензії, які можуть бути конкурентними або привʼязаними до ПК.

Окрім того, якщо ви маєте будь яке галузеве рішення, то вони потребують окремого додаткового ліцензування. Детальніше про правила ліцензування на сайті BAS.

1С та MASTER: 
Різниця в базовому функціоналі

Ведення обліку кількох організацій

Як MASTER:Бухгалтерія, так і BAS Бухгалтерія підтримують необмежену кількість юридичних осіб (в т.ч. ФОП), облік яких можна вести в одному інтерфейсі. Завдяки цьому є можливість робити консолідований звіт одразу для декількох організацій одного підприємства.

Контур Банк і каса

MASTER:Бухгалтерія має готові конектори з усіма банками України. Їх можна замовити через особистий кабінет користувача та одразу використовувати в роботі.

В програмі BAS Бухгалтерія з клієнт-банком все складніше. Хоча і є вбудована обробка обміну з банками у форматі xml, але вона потребує доопрацювань розробниками, аби нею можна було користуватись в реальній роботі.

Приватбанк пропонує власну інтеграцію «Приват24 для бізнесу» з бухгалтерськими програмами в тім числі BAS Бухгалтерія/BAS Бухгалтерія КОРП, яку потрібно самостійно налаштувати до початку роботи в програмі.

Заповнення картки контрагента за кодом ЄДРПОУ

В продукті MASTER:Бухгалтерія “з коробки” реалізоване автоматичне заповнення картки контрагента даними з Єдиного державного реєстру юридичних осіб - повна і скорочена назви, юридична адреса, схема оподаткування, контактна інформація.

Для цього потрібно лише вказати ЄДРПОУ. Ця опція вбудована в базовий комплект програми MASTER:Бухгалтерія. Недоліком є відсутність даних для заповнення ФОПів.

Зі свого боку BAS Бухгалтерія пропонує придбати сервіс “Пактум.Контрагент” для автоматичного заповнення картки контрагента відповідно до введеного коду ЄДРПОУ (ДРФО) - назва, юридична адреса, телефон, керівник, дані про систему оподаткування.

Детальніше з цінами та умовами придбання сервісу можете ознайомитися на сайті провайдера.

Продажі, Закупівлі, Склад, Податковий облік, Звітність

Дані розділи в обох рішеннях покривають усі вимоги бухгалтерського обліку відповідних бізнес-процесів і на загал не мають кардинальної відмінності, окрім можливості вибору методу оцінки вибуття запасів.

В програмі MASTER:Бухгалтерія ми самі вирішуємо і вибираємо партію запасу для вибуття і далі розраховується середня ціна списання запасу в межах вибраних партій.

В програмі BAS Бухгалтерія метод оцінки списання матеріально-виробничих запасів встановлюємо на рівні облікової політики організації. Їх є два:

 • За ФІФО;

 • За середньою вартістю.

І далі в проводках автоматично підбираються партії та розраховується ціна вибуття запасу в залежності від встановленого методу.

В розділі взаєморозрахунків корисною особливістю MASTER:Бухгалтерія є можливість створювати і зберігати Додаткові угоди до основного договору, бачити ієрархію договорів та додаткових угод до них.

Виробництво

В обидвох базах реалізований облік виробництва без планування.

В MASTER:Бухгалтерія собівартість формується за котловим методом або ж в розрізі Замовлень на виробництво. 

А в програмі BAS Бухгалтерія, як і в усіх старіших конфігураціях 1с, обовʼязковим розрізом аналітики є номенклатурна група. Виробничі витрати, накопичені в рамках номенклатурної групи, розподіляються в собівартість продукції (напівфабрикатів, послуг) цієї ж номенклатурної групи.

Основні засоби та Нематеріальні активи

MASTER:Бухгалтерія містить надширокий набір операцій з основними засобами та нематеріальними активами -  і мінімально необхідні бухгалтеру операції, і усякого роду розширені, типу безоплатної передачі, консервації, оренди, застави, зміни вартості, модернізації власними силами, оцінки за справедливою вартістю, передача в оперативне управління тощо.

Натомість, BAS Бухгалтерія покриває тільки необхідний облік та рух основних засобів від придбання до списання.

Кадри і Зарплата

Базовий комплект MASTER:Бухгалтерія містить лише основні документи нарахування та виплати зарплати. Але базовий комплект можна безпроблемно розширити програмним продуктом MASTER:ЗАРПЛАТА І КАДРИ, встановивши його просто як додаток на єдину платформу MASTER. Ви продовжуєте працювати в одній базі, до якої додаються кадрові та зарплатні документи та довідники.

Програмний продукт MASTER:ЗАРПЛАТА І КАДРИ повністю автоматизує завдання обліку кадрів та розрахунку заробітної плати на малих та, що ВАЖЛИВО, великих підприємствах у відповідності з законодавством України. Тобто ви можете рахувати зарплату будь якої кількости працівників, налаштовувати свої види нарахувань, використовувати формули та різні бази для нарахувань, -  MASTER успішно впорається з усіма розрахунками. 

Розробники конфігурацій BAS винесли підсистему кадрів і зарплати в окрему конфігурацію - BAS Бухгалтерія КОРП.

Таким чином в конфігурації BAS Бухгалтерія реалізований спрощений варіант обліку зарплати і кадрів, який вирішує лише такі завдання:

 • Облік руху кадрів (накази про прийом на роботу, про переведення, про звільнення) і звітність (особові картки, звіти щодо складу працівників організації);
 • Нарахування заробітної плати за окладом та виплата зп через касу/банк;
 • Вирахування податків і формування відповідних звітів (з ПДФО, ЄСВ);
 • Відображення нарахованої зарплати, а також сум податків у бухгалтерському та податковому обліку.

Якщо ж вам потрібен повний функціонал кадрів та зарплати з усіма широкими можливостями, то для цього є окреме рішення BAS Бухгалтерія КОРП.

1С та MASTER:
Аналітика та візуалізація даних

Логічний та зручний інтерфейс

Програмний продукт MASTER:Бухгалтерія має зрозумілий інтерфейс, зі зручною ієрархією, розташуванням елементів, уніфікований за всіма розділами програми - Документи, Довідники, Звіти, Налаштування тощо.

Опанувати інтерфейс дуже просто, що своєю чергою зменшує час на освоєння програми та економить час на впровадження.

В конфігурації BAS Бухгалтерія користувач може самостійно налаштувати зовнішній вигляд програми, але елементи розділів не є однозначно структурованими і мають велику варіативність доступів до обʼєктів, що вносить деякий хаос в роботу звичайних користувачів з обмеженими правами доступу.

Різноманітність видів аналітик на Плані рахунків

В обох рішення поставляється напередвизначений План рахунків.

MASTER:Бухгалтерія дає можливість додавання аналітик у План рахунків у необмеженій кількости.

Завдяки додаванню аналітик, не потрібно доповнювати План рахунків додатковими субрахунками, хоча, за потреби, така можливість теж є. Достатньо використовувати стандартні рахунки, які йдуть у довіднику в типовому програмному продукті.

На противагу цьому, в BAS Бухгалтерія за кожним рахунком може вестися до трьох видів аналітик (субконто). Проте, користувач може вводити нові рахунки та субрахунки аби поглибити чи розширити аналітику.

Одним словом, в MASTER необмежена к-сть аналітик, а в BAS довільна к-сть субрахунків.

1С та MASTER:
Сервісні функції, прикріплення файлів, обмін ел. документами...

Оновлення програмного продукту

Обидва провайдери постійно відстежують зміни в законодавстві й оперативно вносять зміни у програмний продукт.

Але є відмінність:

MASTER:Бухгалтерія процедура оновлення проста, при наявності додатка Updater може бути автоматизована. Періодично оновлюється лише незмінне ядро програмного продукту, котре містить в собі базовий функціонал. Доробки за запитами клієнта розміщуються в доповненнях, тому не зачіпаються періодичними оновленнями.

Для рішення BAS Бухгалтерія оновлення, як правило, досить затратна процедура, до того ж несе загрозу втрати індивідуальних доробок. Оскільки, через можливість змінювати програмний код всієї системи, потрібно в ручному режимі контролювати зміни, що вносяться періодичними оновленнями. Адже оновлення за замовчуванням повністю перезаписує програмний код і доробки за запитами клієнта можуть бути втрачені.

Електоронний документообіг

Внутрішній документообіг

MASTER:Бухгалтерія пропонує два програмних продукти, які можна встановити на єдину платформу, розширивши вашу базову систему MASTER:Бухгалтерія, тобто просто докупивши один з функціональних додатків:

 • MASTER:Документообіг ОБМІН ТА ОБЛІК - програмний продукт вирішує базові завдання документообміну;
 • MASTER:Документообіг КОМПЛЕКСНЕ РІШЕННЯ - програмний продукт дозволяє вести загальний електронний документообіг усіх видів документів організації.

Ось деякі найзатребуваніші функціональні можливості рішення:

 • Штрихкодування документів

 • Використання КЕП (усіх акредитованих ЦСК на різних носіях, зокрема у файлових)

 • Вкладення різних форматів

 • Історія по документу (версійність)

 • Інтеграція з електронною поштою.

Знову ж таки наголошую, що ви продовжуватимете працювати в своїй єдиній системі, лишень із ширшими можливостями.

Безпосередньо в самій базі BAS Бухгалтерія немає модуля документообігу. Є окрема конфігурація без інтеграції чи обмінів з основною базою BAS Бухгалтерія - “BAS Документообіг КОРП”. Дане прикладне рішення призначене для автоматизації діловодства і документообігу комерційних підприємств.

Зовнішній документообіг

Для обміну документами між контрагентами, підпису їх за допомогою КЕП/ЕЦП розробники MASTER пропонують користувачам Signy — сервіс електронного документообігу (ЕДО). Для роботи з ним не потрібно встановлювати додаткове програмне забезпечення. Достатньо лише пройти просту реєстрацію на сайті та мати або пароль, або КЕП (кваліфікований електронний підпис, отриманий в авторизованому центрі видачі електронних ключів) для входу в особистий кабінет.

В якості зовнішнього документообігу користувачам BAS Бухгалтерія пропонується придбати і встановити FREDO ДокМен - сервіс для обміну електронними документами. Дозволяє обмінюватись з контрагентами рахунками, актами виконаних робіт і товарними накладними безпосередньо з конфігурації без проміжних файлів. 

Можливо також налаштувати обмін документами через програми “M.E.Doc”, “Вчасно”, “FlyDoc”. Підписувати їх одразу в базі і вивантажувати, також завантажувати і створювати документи від контрагента в BAS Бухгалтерію.

Прикріплення файлів

Затребуваною опцією користувачів є прикріплення файлів до документів чи довідників у програмі. Тому вона реалізована в наших порівнюваних продуктах.

Дається вибір між зберіганням файлів в інформаційній базі або в на диску. В останньому випадку файли не будуть зберігатися в програмі, що завжди проблематично з організацією доступів різним користувачам до папок на різних серверах, є загроза видалення файлу з диску тощо.

А з іншого боку, зберігання файлів в інформаційній базі підходить тільки для баз з невеликою кількістю (об'ємом) файлів, бо вони призводять до швидкого збільшення розміру бази та гальмування роботи системи.

В MASTER:Бухгалтерія практично до кожного обʼєкта можна прикріпити файл різного формату - чи то текст, чи таблицю, чи зображення. На відміну від BAS Бухгалтерія, де перелік таких обʼєктів обмежений.

І головне, MASTER містить окрему базу даних для збереження вкладень - сховище Content Database. Такий спосіб зберігання має значні переваги в тому, що оптимізує використання місця в основній базі даних, а значить не знижує продуктивність роботи основної бази даних та при цьому маємо єдиний простір збереження всіх даних.

Системні інтеграції рішення

Платформа MASTER має системні безшовні інтеграції з:

SmartTender — електронним торговим майданчиком;

Також через xml обмін з 

M.E.DOC, СОНАТА, ЛІГА:REPORT, АРТ-ЗВІТ ПЛЮС - звітність до контролюючих органів, обмін податковими документами між контрагентами.

І також з TAXER - безкоштовна електронна звітність.

Конфігурація BAS Бухгалтерія може обмінюватися даними з такими конфігураціями - BAS Торгівля, BAS Роздрібна торгівля, BAS Управління невеликою фірмою. А також працювати в режимі розподіленої інформаційної бази, що доцільно для роздрібної торгівлі.

Для здачі електронної звітності до контролюючих органів, обміну податковими документами між контрагентами постачальник BAS пропонує власну розробку - вбудований сервіс FREDO Звіт.

1С та MASTER:
Особливості впровадження, вартість, кастомізація

Підхід до впровадження  

Загалом немає критичних відмінностей при впровадженні кожного рішення і можна виділити такі кроки:

 • Визначення основних функціональних вимог замовника;

 • Поставка системи;

 • Налаштування та доробки системи згідно узгоджених вимог замовника;

 • Налаштування параметрів облікової політики;

 • Навчання користувачів роботі з типовим та доробленим функціоналом системи;

 • В процесі навчання визначення додаткових доопрацювань.

У випадку вибору ПЗ MASTER:Бухгалтерія підприємство отримає нове, сучасне, українське рішення, яке можна розвивати, розширюючи можливості системи шляхом додавання нових модулів.

Доопрацювання системи не є обовʼязковим, швидше, навпаки, пропонується рішення, яке просте у використанні, його можна самостійно освоїти, впроваджувати, змінювати.

Кадри для роботи з ПЗ на підприємстві 

Деякі компанії не хочуть переходити з 1С/BAS, оскільки важче знаходити спеціалістів, які вміють працювати в інших програмах. Компанія MASTER активно співпрацює з провідними вищими навчальними закладами та сертифікує студентів їхніх факультетів «Облік та аудит», надає ліцензійне програмне забезпечення для навчання, завдяки чому ВНЗ випускають вже готових спеціалістів MASTER:Бухгалтерія. 

З іншого боку, очевидно, що українські впровадники програмних продуктів мають шукати альтернативи та пропонувати бізнесу якісні послуги інтеграції на заміну 1С/BAS.

Власне, ми це зробили, навчаємо користувачів роботі з ПЗ MASTER.

Перенесення початкових даних

При старті нового проєкту суттєвою частиною робіт є саме перенесення початкових даних. Від цього значною мірою залежить успіх проєкту. Процедура перенесення має бути максимально простою.

Тому, розробники MASTER:Бухгалтерія виробили стандартизований підхід до завантажень через готові шаблони Ексель, які формуються безпосередньо з бази. Далі користувач їх заповнює та імпортує в програму, все однозначно та зрозуміло. 

BAS Бухгалтерія готового шаблону не має. Залишки вносяться або вручну, можна скористатися вбудованим помічником. Або кожного разу доводиться писати обробки перенесення залишків під конкретного замовника.

Галузеві рішення та розширення функціоналу

Функціонал MASTER, що поставляється (базова версія), забезпечує вирішення всіх задач, пов’язаних з типовими ділянками обліку. Крім того, що існує базова версія програмного продукту з певним функціоналом, користувачам доступні додаткові платні бізнес-рішення, функціонал яких не входить в базову версію, але збільшує її можливості. Рішення дозволяє користувачеві при розширенні кількости використовуваних програмних продуктів MASTER оперувати єдиною інформаційною базою й автоматично об'єднувати всі бізнес-процеси підприємства.

Кожне галузеве рішення BAS - це окрема програма, відповідно потрібні обміни або інші способи інтеграції, втрачається один з основних принципів автоматизованої системи управління підприємством - єдина база. Окрім того підтримка та оновлення також необхідні для кожної конфігурації зокрема, що збільшує вартість адміністрування системи.

Залучення програмістів для доопрацювань системи. Доступність та компетенції ІТ-фахівців

Архітектура програмних продуктів MASTER побудована за принципом їх налаштування фахівцями-консультантами з мінімальним залучення програмістів.

Акцент зроблений саме на декларативне програмування - через конструктор налаштувань системи.

А от популярність та успішне розповсюдження продуктів 1c/BAS базується зокрема на тому, що вони адаптуються під потреби своїх клієнтів силами українських розробників (програмістів), які змінюють та дописують типовий функціонал будь-якої конфігурації. 

Стосовно імперативного програмування, то в базових інструментах розробки MASTER реалізовані механізми на всесвітніх мовах C#, Python, T-SQL і не прив’язані до конкретної предметної області. Це несе обопільну вигоду як для підприємств-замовників, так і для ІТ-спеціалістів.

ІТ-спеціаліст набуває універсального досвіду і має змогу реалізувати себе з будь яким провайдером програмного забезпечення, а замовник завжди знайде кваліфікованого спеціаліста. 

Всі конфігурації BAS написані на мові програмування 1С:Підприємство, яка ніде більше не використовується. До сьогодні таких спеціалістів не бракувало і переважна більшість продуктів, що встановлені на підприємствах, дописана програмістами 1С/BAS, яких на тлі масової відмови від 1С/BAS ставатиме дедалі менше.

То чи MASTER: Бухгалтерія краща за BAS?

Отже, підсумовуючи, MASTER:Бухгалтерія - рішення для вас, бо 

 • Покриває весь функціонал конфігурації BAS Бухгалтерія,

 • Має зручніший структурованіший інтерфейс, 

 • Кращу взаємодію між розширеннями, дотримуючись принципу єдиної бази, 

 • Простіше оновлення. 

До мінусів можна віднести відсутність такої кількості розробників, як для 1С/BAS, але то лише справа часу.

Про One Service Consulting

One Service Consulting — компанія з консалтингу та впровадження програмних рішень для бізнесу.

Ми робимо незалежний неупереджений огляд функціональних можливостей програмних продуктів, який дозволить вам зробити вибір оптимального рішення для вашої компанії.

Чи то рекомендація щодо програмного забезпечення клієнта, чи обмін чесними відгуками - ми до ваших послуг. 

Ми не пов'язані з постачальниками одного програмного забезпечення. З огляду на це, якщо ви шукаєте об’єктивний відгук, коли вибираєте програмне забезпечення для вашої організації, не вагаючись звертайтеся до нас.

Післяслово

Історія створення та поширення на ринку продуктів 1С та IT-Enterprise

Обидві компанії починають свій шлях з початком відродження незалежности нашої держави, лиш MASTER - це 100% українська розробка, а 1с - “дарунок данайців” зі сходу.

1с розвивалась від простої бухгалтерської програми і далі розширювалась до рішення для управління підприємством, її конкурентною перевагою була заточенність під ще радянські стандарти бухобліку, які мало змінилися з розпадом союзу.

А MASTER навпаки - розробка української компанії IT-Enterprise , що вибудовувалась як рішення ERP-класу, яке звузили для потреб малого та середнього бізнесу в Україні. Тому продукти MASTER можуть легко бути розширеними до складних систем управління підприємством розвиваючись разом з вашою компанією.

З початком повномасштабної війни рф з Україною таки час змінити стан речей і на ринку є широка пропозиція продуктів для автоматизації або ж цифровізації бізнес-процесів підприємства - від простих облікових програм до потужних систем ERP-класу. Одним з таких продуктів є MASTER. 


Автор: Ірина Пемпусь, провідний аналітик і консультант в компанії One Service Consulting.