Загальна вартість володіння (TCO)

Що таке Загальна вартість володіння / Total Cost of Ownership (TCO) в контексті ERP?

Що таке TCO (Total Cost of Ownership)?

Total Cost of Ownership (TCO) - це поняття, яке охоплює всі витрати, пов'язані з придбанням, впровадженням, експлуатацією та підтримкою продукту або сервісу протягом усього його життєвого циклу. У контексті ERP систем, TCO допомагає оцінити повні фінансові наслідки впровадження та використання ERP системи в компанії.

TCO включає безпосередні витрати (придбання, впровадження, оновлення та підтримку) та непрямі витрати (такі як витрати на навчання персоналу та втрати продуктивності під час впровадження).

Розрахунок TCO допомагає підприємствам приймати більш обґрунтовані рішення щодо вибору ERP системи, оскільки це дає можливість порівняти різні пропозиції, враховуючи не лише початкові витрати на придбання, але й додаткові витрати, які можуть виникнути протягом усього життєвого циклу системи.

Приклад розрахунку TCO

Розгляньмо приклад розрахунку Total Cost of Ownership (TCO) для впровадження ERP системи на середньому підприємстві протягом 5 років.

Початкові витрати:

 • Ліцензія на ERP систему: $50,000
 • Витрати на обладнання (сервери, резервне зберігання, мережеве обладнання тощо): $20,000
 • Витрати на впровадження та налаштування (консалтингові послуги, адаптація системи): $30,000

Загальні початкові витрати: $100,000

Річні витрати:

 • Річна підтримка (оновлення, технічна підтримка, гарантійні послуги): $10,000
 • Річні витрати на обслуговування обладнання (енергія, охолодження, ремонт): $5,000
 • Річні витрати на навчання користувачів та внутрішній персонал: $7,000
 • Річні витрати на адміністрування системи (внутрішній чи аутсорсинг): $10,000

Загальні річні витрати: $32,000 (протягом 5 років: $32,000 * 5 = $160,000)

Додаткові витрати:

 • Оновлення системи через 3 роки (оновлення ліцензій, консалтингові послуги): $25,000
 • Витрати на розширення системи для нових користувачів через 4 роки: $10,000

Загальні додаткові витрати: $100,000

Загальний TCO протягом 5 років:

 • Початкові витрати: $100,000
 • Річні витрати (5 років): $160,000
 • Додаткові витрати: $35,000

Загальний TCO: $100,000 + $160,000 + $35,000 = $295,000

Цей приклад демонструє, як розрахувати TCO для ERP системи, враховуючи різні види витрат, що можуть виникнути протягом життєвого циклу системи. Звичайно, реальні витрати можуть відрізнятися в залежності від конкретної ситуації, розміру підприємства, обраної ERP системи та інших факторів. Важливо провести детальний аналіз витрат перед прийняттям рішення про впровадження ERP системи, щоб мати повне розуміння фінансових наслідків цього рішення для вашої компанії.

Оцінка TCO допомагає підприємствам краще розуміти загальні витрати, що можуть виникнути під час впровадження та експлуатації ERP системи, і дозволяє прийняти обґрунтоване рішення щодо вибору системи, яка найкраще відповідає потребам підприємства з урахуванням всіх витрат.

При розрахунку TCO, важливо також розглянути можливі стратегічні переваги та покращення ефективності, які можуть бути досягнуті завдяки впровадженню ERP системи. Ці показники можуть включати зменшення витрат на операційну діяльність, збільшення продуктивності працівників, покращення управління ресурсами та збільшення прибутковості. Зважаючи на ці показники, інвестиції в ERP систему можуть виявитися оправданими, попри високі витрати.

Увійти залишити коментар