ROI від впровадження ERP

Що таке ROI (Return on Investment)? Та як розрахувати ROI від впровадження ERP системи?

Що таке ROI (Return on Investment)?

ROI (Return on Investment) - це показник, який вимірює ефективність інвестицій та допомагає оцінити прибутковість інвестиційних рішень. У контексті впровадження ERP системи, ROI допомагає оцінити фінансові вигоди, які компанія отримує від впровадження та використання системи, порівнюючи їх з витратами на придбання, впровадження та підтримку системи.

Розрахунок ROI включає оцінку покращення показників бізнесу від впровадження ERP системи (наприклад, зменшення операційних витрат, покращення ефективності, збільшення продажів) та витрат, пов'язаних з системою (наприклад, витрати на ліцензії, впровадження, підтримку та адміністрування).

Формула розрахунку ROI:

ROI = (Прибуток від інвестицій - Витрати на інвестиції) / Витрати на інвестиції

ROI вимірюється у відсотках, і вищий показник ROI свідчить про більш ефективні інвестиції.

Для оцінки ROI при впровадженні ERP системи, компанія повинна ретельно оцінити всі потенційні вигоди та витрати, а також врахувати ризики, пов'язані з впровадженням. Це допоможе підприємству прийняти обґрунтовані рішення щодо вибору ERP системи, а також визначити, чи варто інвестувати в дану систему з урахуванням можливих вигод та ризиків.

Приклад розрахунку ROI від впровадження ERP системи

Розгляньмо приклад розрахунку ROI від впровадження ERP системи на середньому підприємстві протягом 5 років.

Витрати на інвестиції:

TCO (Total Cost of Ownership), як ми розрахували раніше: $295,000

Прибуток від інвестицій (економія та збільшення прибутків):

  • Зменшення операційних витрат (наприклад, вдосконалення складського обліку, зменшення витрат на закупівлю): $50,000 на рік (протягом 5 років: $50,000 * 5 = $250,000)
  • Покращення ефективності персоналу (наприклад, автоматизація процесів, зменшення часу на виконання рутинних завдань): $20,000 на рік (протягом 5 років: $20,000 * 5 = $100,000)
  • Збільшення продажів (наприклад, краще планування виробництва, зменшення часу доставлення товарів): $30,000 на рік (протягом 5 років: $30,000 * 5 = $150,000)

Загальний прибуток від інвестицій протягом 5 років: $250,000 + $100,000 + $150,000 = $500,000

Розрахунок ROI:

ROI = (Прибуток від інвестицій - Витрати на інвестиції) / Витрати на інвестиції
ROI = ($500,000 - $295,000) / $295,000
ROI ≈ 0.695 або 69.5%

У даному прикладі, ROI становить 69.5%, що свідчить про позитивний ефект від впровадження ERP системи. Вищий показник ROI вказує на більш ефективні інвестиції. Проте, варто зазначити, що реальні вигоди та витрати можуть відрізнятися в залежності від обраної системи, розміру підприємства та інших факторів. Ретельний аналіз можливих вигод та витрат допоможе компанії приймати більш обґрунтовані рішення щодо вибору та впровадження ERP системи.

Підсумок

Коли оцінюєте ROI для вашого підприємства, враховуйте наступні аспекти:

Часовий горизонт: Оцінюйте ROI протягом тривалого періоду (зазвичай 3-5 років), щоб врахувати ефекти від впровадження та стабілізації системи.

Ризики: Враховуйте можливі ризики, пов'язані з впровадженням ERP системи, такі як затримки, перевищення бюджету або проблеми зі взаємодією з наявними системами.

Нефінансові показники: Оцінюйте також нефінансові переваги від впровадження ERP системи, такі як покращення в управлінні проєктами, збільшення задоволеності клієнтів або зменшення помилок у роботі.

Внутрішній капітал: Оцінюйте віддачу від інвестицій у порівнянні з іншими можливими інвестиційними проєктами у компанії.

Загалом, розрахунок ROI допомагає підприємствам краще розуміти фінансові наслідки впровадження ERP системи та підтвердити доцільність цієї інвестиції. Оцінка ROI є одним з ключових інструментів для визначення ефективності інвестицій у нові технології та допомагає компаніям приймати виважені рішення щодо вибору та впровадження ERP системи, яка найкраще відповідає їх потребам та ресурсам.

Увійти залишити коментар